Lectures and posters

ELŐADÓKNAK

A pleanáris és meghívott előadások 30 perces, a további előadások 20 perces időtartamúak. A szekcióvezetők, a Tudományos Bizottság javaslatát figyelembe véve, a beküldött absztraktok alapján osztják be az előadásokat a megfelelő szekciókba.

POSZTEREK

A poszterek alakja álló (portrait), mérete legfeljebb A0-s lehet.

A poszter-szekció színhelye a Vargha Damján Konferenciaterem és a Kari Tanácsterem közti folyosó-részeken található.

A posztereket a konferencia első napján kell felhelyezni, és az egész konferencia időtartama alatt kell kiállítani. A Poszterszekció idején a szerzőknek a poszterük mellett kell tartózkodni.