Category Archives: Egyéb

Meghívó

 First Circular – Első körlevél

XI. KÁRPÁT-MEDENCEI

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA

egyben a

XIII. Szentágohai János Transzdiszciplináris Konferencia és Hallgatói Verseny

2015. május 6-9.

Pécs, Magyarország

 

11th Carpathian Basin Conference on Environmental Sceinces

as

13th János Szentágothai Transdisciplainary Conferene and Student Competition

A konferencia szervezői:

Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem, Szentágothai János Protestáns Szakkollégium

Pécs, Magyarország

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar Környezettudomány Tanszék

Kolozsvár, Románia

 

A konferencia célja: a Kárpát-medencében folyó környezeti kutatások legfrissebb eredményeinek ismertetése, valamint elméleti és gyakorlati problémák megvitatása. A konferencia lehetőséget biztosít szakmai együttműködésre és közös pályázatokban való részvétel megtárgyalására. Ezen kívűl a konferencia terepet kíván biztosítani a hazai és határon túli magyar hallgatóknak az angol nyelven történő előadás gyakorlására.

A konferencia főbb területei: Environmental Studies in English*, Környezetfizika, Környezeti földtan, Környezetföldrajz, Környezeti kémia, Környezeti mikrobiológia, Környezeti nevelés, Környezetgazdaságtan és nemzetközi ill. EU természetvédelmi jog, Ökológia,  Műszaki tudományok a környezetvédelemben.

A konferencia hivatalos nyelve: magyar és angol ez utóbbi a plenáris ülésen és egy külön szekcióban*)

 

A konferencia helyszíne:

Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, H-7624 PÉCS, Ifjúság útja 6.

 

Szervezőbizottság:

 

HATVANI Zsolt Ákos PhD – elnök

URÁK István PhD – kárpát-medencei társelnök

CSICSEK Gábor Drd – titkár

FILEP Rita Drd – Tudományos Tanács koordinátor

GYERGYÁK Kinga Drd -

 

A Szervező Bizotság tagjai:

Dr. ÁCS Kamilla Drd

BALÁZS Vikória Lilla

DEMBROSZKY Xintia

KEMENESI Gábor

NAGY-CSIHA Zsuzsanna

 

 

Részvételi díjak:                    2015. február 28-ig                2015. március 1. után

 

Előadó, résztvevő                               40.000 Ft                               50.000 Ft

Hallgató, doktorandusz                      15.000 Ft                               25.000 Ft

Szakkollégista (igazolt tagság*)          10.000 Ft                               20.000 Ft

Kísérő személy                                    25.000 Ft                               30.000 Ft

 

A részvételi díj magában foglalja a konferencia hivatalos kiadványainak költségeit, mappát, frissítőket, a fogadáson (Welcome Party), az ebédeken, valamint a konferenciát záró közös vacsorán (Farewell Party) és kiránduláson való részvételt.

A kísérő személyek esetében a részvételi díj a fogadáson (Welcome Party), az ebédeken, a közös vacsorán (Farewell Party) és a kiránduláson (Field Trip) való részvételt tartalmazza.

*Igazolt szakkollégiumi tagságként az OH által bejegyzett szakkollégium vezetője, vagy testületi vezető szerve által kibocsátott,a regisztrációs számot is tartalmazó írásos igazolás bemutatása szükséges.

 

A résztvevőket kérjük, hogy a díjat utalják az alábbi számlára:

 

Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár

Számlatulajdonos megnevezése: Pécsi Tudományegyetem (PTE Szentágothai Szakkollégium)

Számlatulajdonos székhelye, címe: H-7622 PÉCS, Vasvári Pál utca 4.

Bankszámlaszám: 10024003-00282716

IBAN: HU30 1002 4003 0028 2716 0111 0009

SWIFT (BIC): MANEHUHB

A romániai résztvevőket kérjük, hogy az EUR-ban megadott részvételi díjat a befizetés napjának hivatalos árfolyama szerint átszámolva RON-ban utalják az alábbi számlára:

 

Számlavezető intézet: OTP Bank Cluj-Napoca

Számlatulajdonos megnevezése: Universitatea Sapientia , C.F. RO 14645945

Számlatulajdonos székhelye, címe: Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4, Romania

Bankszámlaszám (RON): RO65 OTPV 2000 0007 3814 RO18

Az átutaláskor a megjegyzésben kérjük feltüntetni a konferencia nevét.

 

Határidők:

A jelentkezési lap elküldésének határideje:    2015. február 28-ra módosult.

Az összefoglalók (absztraktok) és/vagy dolgozatok leadása:  2015. március 20.

 

Összefoglalók (absztraktok):

Kérjük az összefoglalókat magyar és angol nyelven Word dokumentumban (.doc vagy .docx formátumban), Times New Roman 12 pt karakterrel, egyes sorközzel szerkeszteni. A szövegtörzs terjedelme ne haladja meg a 250 szót. A cím félkövér (bold) nagybetűs, amit egy sor kihagyása után a szerző(k) család- és keresztneve, munkahelye és annak pontos címe, valamint e-mail címe követ. Külön sorban kérjük feltüntetni a kulcsszavakat (legtöbb 5 szó).

 

Publikáció:

Az absztrakt-kötet nyomtatott formában, a közleményeket DVD-n jelentetjük meg.

A kiadványok ISBN-számmal lesznek ellátva.

 

A konferencia részletei és az aktuális információk felől érdeklődni lehet:

 

Tudományos Tanács tagjai (egyesek még felkérés alatt):

KILÁR Ferenc DSc, egy. tan., PTE – környezetkémia, elnök

BUDAI Tamás DSc, egy. tan., PTE – környezeti földtan és geológia

CZIGÁNY Szabolcs, PhD, hab. egy. doc., PTE - angol és környezettan

FEKETE Csaba, PhD, tszv. hab. egy. doc., PTE – angol és környezeti mikrobiológia

GERESDI István DSc, egy. tan., PTE – angol és környezetfizika

HATVANI Zsolt PhD, PTE – nemzetközi és EU környezeti ökonómia és természetvédelmi jog

HEGEDŰS Erzsébet, egy. tan. Felvidék

KISS Ádám DSc, egy. tan. ELTE

KISS Ferenc PhD Nyíregyházi Főiskola, rektorhelyettes

KÖRMÖCZI László SZTE

KOMLÓSI László DSc, egy. tan. PTE – angol és környezeti nevelés

LAKATOS Gyula DE

LENTI István Nyíregyháza

LÓCZY Dénes DSc, egy. tan. – környezetföldrajz

MÓCSY Ildikó PhD, egy. doc. – környezetfizika

NEMESSÁNYI Zoltán PhD, adj. - nemzetközi és EU környezeti ökonómia és természetvédelmi jog

PÁNOVICS Attila PhD adjunktus – nemzetközi és EU környezeti ökonómia és természetvédelmi jog

SZABÓ Mária DSc

SZŰCS Péter Miskolc

URÁK István PhD tszv. egy. doc.

A szálláslehetőségekről és a konferencia helyszínének megközelíthetőségéről egy későbbi körlevélben adunk tájékoztatást.

Üdvözlettel:

 

A szervezőbizottság elnöke:

Hatvani Zsolt