Pécsi Tudományegyetem

Az egyetem Természettudományi Kara 1992-ben jött létre az akkori Tanárképző Karból. A TTK az elmúlt több mint két évtizedben kiemelkedő fejlődésen ment keresztül. Jelentősen átalakult és bővült oktatási kínálata, amely a klasszikus természettudományok mellett az informatikai- és sporttudományok, valamint a megújult tanárképzés területeit is lefedi.

Az alap-, mester és osztatlan képzéseken, valamint a doktori iskolákban a hallgatói létszám mintegy 2500 fő, az ország minden részéből érkeznek ide a tanulni vágyók. Az oktatást 150, magas tudományos minősítettségű oktató és kutató látja el, akik a Biológiai, Fizikai, Földrajzi, Kémiai, Matematikai és Informatikai, valamint Sporttudományi és Testnevelési Intézetekben dolgoznak. A Magyar Tudományos Akadémia egy fizikai és két kémiai kutatócsoportja a karon működve szolgálja a világszínvonalú kutatásokat.

A kar épületei egy tradicionális hangulatú, szép campuson helyezkednek el, amelyen megtalálható a Bölcsészettudományi Kar számos intézete és tanterme is. Modern hallgatói és kutatói laboratóriumok, korszerű IT- infrastruktúra biztosítja a hatékony és eredményes oktatást és kutatást. Gyönyörű botanikus kert, többfunkciós sportközpont, konferencia termek, étterem, könyvtár és még számos helyben elérhető szolgáltatás is a hallgatók és oktatók rendelkezésére áll.

Az oktatást és kutatást korszerű előadótermi és laboratóriumi háttér biztosítja, a modern kutatások háttere jelentősen bővült a Szentágothai Kutató Központ megnyitásával, amely az élő és élettelen természettudományos kutatások laboratóriumi eszközeinek területén jelent világszínvonalat. A minőségi kutatómunkát igazolja a kar hallgatóinak hagyományosan kiemelkedő tudományos diákköri szereplése is.

Munkatársaink kiváló és kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek, tudományos tevékenységük nemzetközileg elismert. Tehetséges és ambiciózus hallgatóink a kar kiváló kapcsolataira építve külföldi egyetemeken is több szemesztert tölthetnek el ösztöndíjas programok keretében.

Oktatóinknak, kutatóinknak meghatározó szerepe van Dél-Dunántúl szellemi életében, kapcsolataink révén jelentősen hozzájárulunk a régió tudományos fejlődéséhez.

 A Pécsi Tudományegyetem az ország egyik legjelentősebb kutatóegyeteme, hatalmas szakmai kutatói bázissal. A Szentágothai János Kutatóközpont a természettudományi és orvostudományi kutatás számos területének ad otthont. Az egyetemi karokon 22 doktori iskola működik, melyek a tudomány és a művészetek széles spektrumát ölelik fel. A Pécsi Tudományegyetem kiemelt szerepet tulajdonít a tehetséggondozásnak. Az ezt szolgáló szakkollégiumok és tudományos diákkörök hatékonyan támogatják a hallgatók tudományos munkáját.

Név: Pécsi Tudományegyetem

Székhely: H-7622 PÉCS, Vasvári Pál utca 4.Szentagothai_logo_MINI copy

Természettudományi Kar

Székhely: H-7624 PÉCS, Ifjúság útja 6.

Adószáma: 15329798-2-02

Statisztikai jele: 15329798-8542-312- 02

OM azonosító (nyilvántartási szám): FI 58544

Bankszámlaszám: MÁK 10024003-00282716-00000000

 

DSC00168