Közlemény formai követelmények

CÍM

(Times New Roman 13, félkövér)

 

Szerző1, Szerző2

(Times New Roman 12)

1Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6, emailcim@gamma.ttk.pte.hu.

2Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar, 400193 Kolozsvár, Calea Turzii 4, emailcim@kv.sapientia.ro

(Times New Roman 11)

 

Összefoglaló

Kérjük az összefoglalót tömören, néhány sorban megfogalmazni.

(Times New Roman 12, maximum 200 szó)

 

Kulcsszavak:

(Times New Roman 11, maximum öt kulcsszó adható meg)

 

Bevezető

(Times New Roman 12, maximum 3 oldal)

A hivatkozások zárójelben, az első szerző vezetéknevének feltüntetésével jelenjenek meg, amit a publikáció megjelenési éve kövessen (Molnár et al., 2001). Egy szerző több publikációjának idézése a megjelenés időrendi sorrendjében történjék (Salim et al., 2002; Salim, 2008). Kétszerzős publikáció idézésekor mind a két szerző vezetékneve jelenjen meg a hivatkozásban (Kiss & Nagy, 2007). Ezen hivatkozási forma a közlemény egészére érvényes.

 

Anyag és módszer

(Times New Roman 12, maximum 3 oldal)

 

Eredmények

(Times New Roman 12, maximum 6 oldal)

A táblázatok címei a táblázat fölött, középre igazítva, Times New Roman 11, dőlt betűkkel jelenjenek meg. Számozásuk: 1. táblázat. A táblázat szélessége ne haladja meg a szövegtörzs szélességét. A szövegtörzsben a hivatkozások a táblázatokra zárójelben jelenjenek meg.

 

  1. táblázat. A vizsgált fajok morfológiai bélyegei
Ismérv
  1. faj
  2. faj
Tarack hossza 15-20 cm 8-10 cm
Tarack módosulás vékony, orsó alakúan megnyúlt gumók nagy, kerekded, vastag, orsó alakú gumók

 

 

 

Az ábrák és képek címei az ábra, kép alatt, Times New Roman 11, dőlt betűkkel, középre igazítva jelenjenek meg. Számozásuk: 1. ábra., 1. kép. A szövegtörzsben zárójelben jelenjenek meg a hivatkozások az ábrákra, képekre.

 

  1. ábra. A kukorica gyökérhosszúsága a különböző kezelések hatására

 

Következtetések

(Times New Roman 12)

 

Köszönetnyilvánítás

(Times New Roman 12)

 

Irodalom

(Times New Roman 11)

Az irodalmi hivatkozások ABC- sorrendben legyenek feltüntetve a megadott minta alapján.

 

Botta-Dukát, Z. ‒ Dancza, I. (2004): Magas aranyvessző és kanadai aranyvessző. In: Mihály, B. ‒ Botta-Dukát, Z. (szerk.): Biológiai inváziók Magyarországon. Özönnövények. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp. 293-318.

Callaway, R. M. ‒ Ridenour, W. M. (2004): Novel weapons: invasive success and the evolution of increased competitive ability. Front Ecol Environ, 2(8): 436–443.

Ujvárosi, M. (1973): Gyomnövények. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest, pp. 746-748.

 

 

TITLE

(Times New Roman 13, Bold)

 

Author1, Author2

(Times New Roman 12)

1 University of Pécs, Faculty of Natural Sciences, H-7624 Pécs, Ifjúság Str. 6., emailaddress@gamma.ttk.pte.hu.

2Sapientia Hungarian University of Transylvania, Faculty of Sciences and Arts, 400193 Cluj-Napoca, Calea Turzii no. 4, Cluj County, Romania, emailaddress@kv.sapientia.ro

(Times New Roman 11)

 

Summary:

(Times New Roman 12, maximum 200 words)

 

Keywords:

(Times New Roman 11, maximum five keywords)