Tanulmánykötet

XI. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia Tanulmánykötet

Kötet letölthető innen:

KMKTK15_Kotet_honlap

Kötet adatai:
Kiadvány címe: XI. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia Tanulmánykötet
ISBN szám: 978-963-642-873-0
Szerkesztette:
Csicsek Gábor (csicsek@gamma.ttk.pte.hu)
Kiss Ibolya (kissi@gamma.ttk.pte.hu)
Kiadó:
Szentágothai János Szakkollégium
HU-7624 Pécs Ifjúság útja 6.
http://szjszk.ttk.pte.hu/

dr. Hatvani Zsolt (Szakkollégium igazgató)
hatvani@gamma.ttk.pte.hu
Nyomda:
B-Group Kft. (Felelős vezető: Borbély Zsolt)

Kötet tartalma:

Antal Örs: Mobil árvízvédelmi falak létesítésének és alkalmazásának környezetre gyakorolt káros hatásai, a megelőzés és enyhítés műszaki lehetőségei 3 – 16 pdf
Czékus Borisz, Czékus Géza: A szabadkai egyetemisták ökolábnyoma 17 – 21 pdf
Czékus Borisz: A szennyvíziszap ereje 22 – 26 pdf
Fügedi Ubul, Tolmács Daniella, Barczikayné Szeiler Rita: Toxikus és esszenciális mikroelemek háttér értéktartományai 27 – 45 pdf
Gál-Szabó Lajos: Mezőgazdasági termésátlagok vizsgálata különböző természeti paraméterek függvényében 46 – 53 pdf
Hegedűsová Alžbeta, Valšíková Magdaléna, Hegedűs Ondrej, Alena Andrejiová: Influence of Cadmium Contamination of Soil to Quality of Carrot (Daucus Carota L.) 54 – 57 pdf
Irinyiné Oláh Katalin, Uri Zsuzsanna, Lenti István: Környezeti tényezők hatása a torma (Armoracia lapathifolia GILIB) gyökérbetegségeinek előfordulására 58 – 66 pdf
Karlik Máté, Angyal Zsuzsanna: Városi talajminták toxikus fémtartalmának vizsgálata környezetfizikai módszerekkel a talajhasználat tükrében Budapest XI. kerületében 67 – 74 pdf
Kiss Ferenc: A környezeti felelősségvállalás megjelenése az európai képzési keretrendszerhez igazított magyar képzési keretrendszer tervezetben 75 – 78 pdf
Kovács Károly Zoltán, Vadnai Péter, Dobos Endre: Talajtulajdonságok térképezése nagy méretarányban termőhelyi értékelés céljából 79 – 85 pdf
Lenti István, Vágvölgyi Sándor, Sikolya László: Almafa oltványok kéregnekrózisa 86 – 91 pdf
Lenti István, Vágvölgyi Sándor, Sikolya László: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kastély- és kúria parkjai 92 – 97 pdf
Magyaros Viktor, Csicsek Gábor, Hollós Roland, Ortmann-né Ajkai Adrienne: Különböző korú gyertyános-tölgyesek aljnövényzetének összehasonlítása a Dráva-síkon 98 – 105 pdf
Máthé Ágnes Réka, Kőhler Artúr: Kerozinnal szennyezett terület komplex vizsgálata 106 – 116 pdf
Meleg Dániel, Munkácsy Béla, Harmat Ádám, Szabó Mária, Horváth Gergely, Csüllög Gábor, Tamás László: Kezdeményezések megújuló energiaforrások alkalmazására a bükk leader térségben 117 – 125 pdf
Mester Adrienn, Bacskay Ivett, Kilár Ferenc, Kiss Ibolya: Arzén, szelén és policiklusos aromás szénhidrogének kimutatása környezeti mintákból 126 – 132 pdf
Pánovics Attila: Gondolatok a környezetjogi szabályozás korlátairól 133 – 145 pdf
Simon B., Rétháti G., Láng V., Pintér O., Michéli E., Kiss J.: Féltermészetes élőhelyek talajtermékenységi paramétereinek vizsgálata a Quessa projekt keretében 146 – 151 pdf
Simon László, Uri Zsuzsanna, Vincze György, Irinyiné Oláh Katalin, Vígh Szabolcs, Szabó Miklós, Szabó Béla: Települési biokomposzt, fűzhamu, ammónium-nitrát és karbamid hatása az energiafűz (Salix sp.) leveleinek táp- és toxikuselem-felvételére 152 – 162 pdf
Szabó Béla, Vígh Szabolcs, Szabó Miklós, Krajnyák Edit, Uri Zsuzsanna, Vincze György, Simon László: A tőszám hatása a csicsóka terméselemeire 163 – 166 pdf
Daniella Tolmács, Barbara Kerék, Ubul Fügedi, Tamás Müller: Trace Element Deficiencies in Hungarian Soils: Realization and Treatment Options 167 – 177 pdf
Tóth Piroska: A GLOBE-program –Egy nemzetközi környezeti nevelési program megjelenése a Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium környezeti tevékenységében 178 – 188 pdf
Uri Zsuzsanna, Simon László, Vincze György, Vígh Szabolcs, Irinyiné Oláh Katalin, Szabó Béla, Szabó Miklós: Települési szennyvíziszap komposzt és fűzhamu hatása az energiafűz (Salix sp.) leveleinek elemfelvételére 189 – 195 pdf
Vígh Szabolcs, Szabó Béla, Szabó Miklós, Simon László, Uri Zsuzsanna, Vincze György, Irinyiné Oláh Katalin: Tőszámváltozás hatása a csicsókára eltérő tápanyag-tartalmú talajokon 196 – 200 pdf