emmi_logo

ZÁRÓ INFORMÁCIÓK

Lezárult a XI. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia.

Mindenkinek köszönjük a részvételt!

Reméljük, hogy midenki jól érezte magát a Pécsett töltött 2-3-4 nap folyamán!

– a program és az absztrakt füzet (csatoltva ITT!)
– a konferenca-résztvevők közösen elfogadott nyilatkozata (csatoltva ITT!)
– egy köszönőlevél (csatolva ITT!)

A konferenciát követően lektorált, ISBN számmal ellátott, konferenciakötetet kívánunk megjelentetni, melybe 2015. május 31-ig várjuk a közleményeket. Akik korábban már adtak le közleményt és azon változtatni kívánnak, arra lehetőségük van május 31-ig.

Formai követelmények letölthetők innen:

http://kmkt15.ttk.pte.hu/wp-content/uploads/2015/05/Formai_sablon_Hatvani_k%C3%B6zlemeny_150503.pdf

A XII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia BEREGSZÁSZON kerül megrendezésre 2016 júniusában, melyre mindenkit szeretettel várnak a szervezők (http://kt.sapientia.ro/hu).

A MEGVALÓSULT PROJEKT 

A XI. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia

BESZÁMOLÓJA

NÉZZÜK A SZÁMOKAT!

A résztvevők:

111 regisztrált résztvevő

5 országból, 15 egyetemről és 7 egyéb szervezettől, KÖZTÜK:

28 fokozattal rendelkező egyetemi oktató és kutató

Előadások/Poszterek:

9 plenáris előadás (1 angolul)

44 szekció előadás

26 poszter

A delegáló szervezetek listája:

Egyetemek (Magyarország):

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eszterházy Károly Főiskola

Kaposvári Egyetem

Miskolci Egyetem

Nyíregyházi Főiskola

Pannon Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

Szent István Egyetem

Egyetemek (külföld):

Babes-Bolyai Tudományegyetem (Románia)

Megatrend Tudományegyetem (Szerbia)

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (Románia)

Szlovák Agrártudományi Egyetem – Slovak University of Agriculture in Nitra (Szlovákia)

University of Vienna (Ausztria)

Egyéb szervezetek és vállalatok:

AMT GEO-ART Kft

BorsodChem Zrt.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

EnviroPlus Kft.

Geoadat Szolgáltató Kft.

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Konferencia kirándulás (05.09.):

Pécsi Hőerőmű

Szársomlyó

Siklósi pincék

 

 

26 résztvevő
 emet_logo_szines emmi_logo 

ntp_72_rgbAlap CMYK

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ AZ NTP-SZKOLL-14-001 SZ. PÁLYÁZATHOZ

1. Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a pályázati program lényegét! (maximum 500 karakter)
A pályázati támogatás segítségével sikerült a 11. alkalommal megrendezett Kárpát-medencei Környezettudományi (vándor-) Konferenciát (11th Carpathian Basin Conference on Environmetal Sciences) Pécsett megtartani 2015. május 6. és 9. napja között. A Pályázat különösen az adminisztráció, és az előzetes szervezési költségeket fedezte, valamint a konferencia zárónapján megtartott szakmai kirándulás költségét.

2. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységeket! (maximum 1500 karakter)
Mivel a konferencia résztvevői a regisztrációs díjakban megfizették az étkezéseik költségeit, s a felkért előadó pedig kizárólag útiköltség-térítést, valamint szállásdíjat kaptak, így reprezentációs adó nem terhelte a költségeket.
A Szakkollégium és az Egyesület kitűnően dolgoztak együtt. Az Egyesület átvette az előző vándorkonferencia megrendezési helyétől a potenciális résztvevők név- és címlistáját (az adminisztráció vitele – 65 EFt), ahova megküldte a First Cirular-t, és működtette az önkéntesekből verbuvált ideiglenes konferencia-szervező központot (ingatlan üzemeltetése: regie-költségek – 65 EFt), s ezzel egy időben, a konferencia nemzetköziesedésének jegyében gondoskodott a htp://kmkt15.ttk.pte.hu konferencia honlap közleményeinek angol nyelvre való lefordításáról. (a honlap angolra fordítása 130 EFt – s mellesleg ingyenesen elkészítette a konferencia honlapját).
A Konferencia-absztrakt kötet 130 kinyomtatott példánya az utolsóig elfogyott (B-Press Kft – 100 EFt nyomdaköltség)
A KMKTK zárónapi egész napos szakmai idegenvezetésű Field Trip kitűnően sikerült, meglátogattuk a PANNON POWER megújuló energia erőműprogramját, és egy, a helyi ökoszisztémát és adottságokat felhasználó (siklósi) Szőlőhegye látogattunk meg. (Kopári és Horváth Kf – 200 EFt.)
Végezetül kisértékű – 100eft alatti – beszerzésként ivóvíz-automatát, laminálógépet és irat-összefűző gépet vásároltunk.

3. Mutassa be, hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott célok! Foglalja össze, hogy a program milyen hatást gyakorolt a célcsoportra! (maximum 2000 karakter)
A KMKTK célja: a Kárpát-medencében folyó környezeti kutatások legfrissebb eredményeinek ismertetése, valamint elméleti és gyakorlati problémák megvitatása. A konferencia lehetőséget biztosít szakmai együttműködésre és közös pályázatokban való részvétel megtárgyalására. Ezen kívül a konferencia terepet kíván biztosítani a hazai és határon túli magyar hallgatóknak az angol nyelven történő előadás gyakorlására.
Főbb területei: Environmental Studies in English, Környezetfizika, Környezeti földtan, Környezetföldrajz, Környezeti kémia, Környezeti mikrobiológia, Környezeti nevelés, Környezetgazdaságtan és nemzetközi ill. EU természetvédelmi jog, Ökológia, Műszaki tudományok a környezetvédelemben.
Vendég előadók: Georg A. JANAUER bécsi professzor, Duna-szakértő és KISS Ferenc az EU Oktatási Bizottság magyar tárgyaló delegáció tagja és KISS Ádám ex-államtitkár.

2015. május 6-9. Pécsett megrendezett XI. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia résztvevőinek statisztikái szerint a Konferencián 5 országból, 15 egyetemről és 7 egyéb szervezettől 111 regisztrált résztvevő vett részt, akik közül 30 fő volt fokozattal rendelkező egyetemi oktató és kutató.
A konferencián 9 plenáris előadás tematizálta a résztvevőket, és hat szekcióba rendezett 44 szekció előadás alkotta az orális, míg
26 poszter az írott.
(A konferencia ISBN számmal ellátott absztrakt-kötete 130 pld-ban készült, és gyakorlatilag – elfogyott.) A szintén ISBEN-es konferencia-kötet szponzorációját még keressük: ebbe a résztvevők közül 24-en publikáltak.

5. Összegezze a pályázat kapcsán megvalósult rendezvényt és az azokkal kapcsolatos tapasztalatokat (a résztvevők visszajelzéseinek figyelembevételével)! Amennyiben nem része a pályázatnak, úgy a „nem releváns” szövegrészt kérjük beírni! (maximum 1000 karakter)

XI.KMKTK a XIII. Szentágohai János Transzdiszciplináris Konferencia, 2015. május 6-9. Pécs, Magyarország (11th Carpathian Basin Conference on Environmental Sciences, as 13th János Szentágothai Transdisciplinary Conference) célja: a Kárpát-medencében folyó környezeti kutatások legfrissebb eredményeinek ismertetése, valamint elméleti és gyakorlati problémák megvitatása. A konferencia lehetőséget biztosít szakmai együttműködésre és közös pályázatokban való részvétel megtárgyalására. Ezen kívül a konferencia terepet kíván biztosítani a hazai és határon túli magyar hallgatóknak az angol nyelven történő előadás gyakorlására. Főbb területei: Environmental Studies in English, Környezetfizika, Környezeti földtan, Környezetföldrajz, Környezeti kémia, Környezeti mikrobiológia, Környezeti nevelés, Környezetgazdaságtan és nemzetközi ill. EU természetvédelmi jog, Ökológia, Műszaki tudományok a környezetvédelemben. Rengeteg pozitív e-mail-es visszajelzést kaptunk.
6. Mutassa be a pályázat során megjelentetett kiadványokat! Amennyiben nem része a pályázatnak, úgy a „nem releváns” szövegrészt kérjük beírni! (maximum 1000 karakter)
Sajnos, csak bemutatni és elektronikus formában tudom becsatolni a 130 pldban kinyomtatott, ISBN számmal ellátott konferencia absztrakt-kötetet, amely cca, 140 oldalasra sikerült.

7. Amennyiben a tervezett program megváltozott, mutassa be a beadott pályázat és a megvalósított program közti eltérést, és indokolja a módosítás okát! (minimum 1000 karakter).
A program a pályázatnak megfelelően valósult meg.

8. Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok között eltérés van, indokolja a változás okát röviden! (maximum 500 karakter)
Ugyan a támogatásból közvetlenül, nem finanszíroztunk semmilyen kutatást, de a konferencián 9 plenáris előadás, 44 szekció előadás és 26 poszter prezentáció került bemutatásra, és úgy véljük, hogy ez a szám azaz 79 a valós szám. A 0 érték tévedésből került a beszámolóba.