admin bejegyzései

admin névjegye

HATVANI Zsolt főszerkesztésében, jelszó a feleségem e-mail-címe és születési dátuma

PANNONPOWER Erőműlátogatás

Az erőműlátogatás szakmai programon készült fotók megtekinthetőek itt:

DSC_0327

Gondolatok – utólag

A konferencia nyitó- és záró előadásai (hogy ne kelljen keresni: SZENTPÉTERI: Fenntartható? Fejlődés? és BORHIDI: Hogyan éljük (fel) világunkat?) szkeptikus  kérdéseket tettek fel a hallgatóság felé. Az én konferenciás válaszaim sem optimistábbak – sajnos.

Mint a konferencia szervezője, igyekeztem MINDENt megtenni, hogy a konferencia élhető, ökonómus, élvezhető és konzekvens maradjon. Helyi erőkkel, egyetemi hallgatókkal, a Szentágothai Szakkollégium tagjaival szerveztük a konferenciát. Helyi vállalkozó biztosította a kirándulásra a buszt, nyugdíjas egyetemi előadó a terepgyakorlatot. Megújuló energia erőmű működésébe kaphattunk bepillantást a szakmai napon. A kirándulást nyílt pincékkel, szintén helyi borok kóstolásával, helyi gazdák bevonásával oldottuk meg – remélem, mindenki megelégedésére. Várjuk a visszajelzéseket, mit, hogyan tehettünk volna jobban, gondosabban, körültekintőbben.

Amin megrökönyödtem:

MINDENKI KAPOTT az újra felhasznált papírból készített konferencia táskájában ajándékba egy Szentágothai Szakkollégium logo-s poharat. Gondosan választottuk ki: forró teának-kávénak ott a fül, hideg víznek meg még jó volt a mérete. Remélem, sokan fogjátok használni. Min döbbentem meg? SENKI, de senki NEM használta. A konferencia 110 résztevője, hiba kapott poharat: a négy nap alatt nyolcszáznál TÖBB műanyag poharat használt el. Egy KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIÁN. AMIKOR MINDENKI KAPOTT az újra felhasznált papírból készített konferencia táskájában ajándékba egy Szentágothai Szakkollégium LOGO-s poharat?

Gondolom: úgy vettétek mind ajándék. Pdeig: volt, lett volna üzenete.

Az első nap a műanyag poharak/pohárkák elfogytak. 300 db. Én… nem akartam újabb poharakat venni, s talán elhiszitek nekem, hogy nem a poharanként mittudomén hány forintról volt szó. Egyre csak azt hajtogattam: mindenki kapott egy poharat…miért nem hozta el? Miért kell egy – egyébként környezettudományi – konferencián napi négy műanyag poharat is “elfogyasztani”?

Mondjátok meg, hol tévedek?

Vagy miért kellett – egyébként védett – növényeket gyűjteni a kiránduláson?

A kolozsvári következő alkalom szervezőinek volna egy javaslatom: kommunikálják alaposabban a konferencia fenntartható voltát! Adjanak mindenkinek két: egy kávés és egy italos papírpoharat. Számozzák meg, avagy valamilyen más módon tegyék megkülönböztethetővé őket. Azt se tartanám kizártnak, hogy a szám a regisztrációkor legyen kiosztva, s a konferencia nyakba-akaszón is rajta legyen, hogy el ne felejtsük. S a konferencia végére én, itt és most, nagyon sajnálva, hogy csak utólag vagyok ilyen “okos”, amiért elnézéseteket kérem, értékes nyeremény kisorsolását javasolom azok között, akik végig használták és meg is tartották a papír poharukat…. S hogy ökonómus is legyen a javaslat: a különdíj forrása lehet a különbség a két összeg között: a résztvevők száma x 4 (mint az eldobható poharak számított darabszáma, és a konferencia-résztvevők száma x 1 kávés és egy 2 decis papírpohár darabszámával számított ár különbözete.

S mindenki jól fog járni.

De a legjobban a FÖLD.

11th Carpathian Basin Conference for Environmental Sciences

Georg A. Janauer

Abstract

Title:

Danube and Tisza River Corridors: environmental and conservational aspects seen through the perspective of European legal regulation

 

Danube and Tisza are among the large rivers of Europe. Whereas their natural river corridors where only influenced by geologic, geographic and climatic conditions. Their parallel run through Hungarian territory makes them share a common geographic unit, the Great Hungarian Plain. Today both rivers have suffered from intensive human intervention. With the implementation of the Water Framework Directive (WFD) by the European Council Member States of the EU are requested to amend the conditions of running waters, as well as of still waters, transitional, and coastal waters, and of groundwater, to ‘good status’. This request refers not only to the ecological quality of water bodies concerned, but implies the hydro-morphological condition, and the chemical status, as well as a special focus on heavily modified and artificial waters. But the WFD is not the only legal regulation dealing directly or indirectly with water bodies in the European Community, and demanding their observance when putting into action the necessary measures. Among these additional regulations we find Directives regarding Bathing Waters, birds and habitats, drinking water, nitrates, plant protection products, or urban waste-water treatment, as well as some more. This contribution will focus on the interrelationship and possible competition in aims of some of these legal requirements, based on examples from the Danube and the Tisza river corridors. Touching future challenges will complete this presentation.

Meghívó

 First Circular – Első körlevél

XI. KÁRPÁT-MEDENCEI

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA

egyben a

XIII. Szentágohai János Transzdiszciplináris Konferencia és Hallgatói Verseny

2015. május 6-9.

Pécs, Magyarország

 

11th Carpathian Basin Conference on Environmental Sceinces

as

13th János Szentágothai Transdisciplainary Conferene and Student Competition

A konferencia szervezői:

Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem, Szentágothai János Protestáns Szakkollégium

Pécs, Magyarország

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar Környezettudomány Tanszék

Kolozsvár, Románia

 

A konferencia célja: a Kárpát-medencében folyó környezeti kutatások legfrissebb eredményeinek ismertetése, valamint elméleti és gyakorlati problémák megvitatása. A konferencia lehetőséget biztosít szakmai együttműködésre és közös pályázatokban való részvétel megtárgyalására. Ezen kívűl a konferencia terepet kíván biztosítani a hazai és határon túli magyar hallgatóknak az angol nyelven történő előadás gyakorlására.

A konferencia főbb területei: Environmental Studies in English*, Környezetfizika, Környezeti földtan, Környezetföldrajz, Környezeti kémia, Környezeti mikrobiológia, Környezeti nevelés, Környezetgazdaságtan és nemzetközi ill. EU természetvédelmi jog, Ökológia,  Műszaki tudományok a környezetvédelemben.

A konferencia hivatalos nyelve: magyar és angol ez utóbbi a plenáris ülésen és egy külön szekcióban*)

 

A konferencia helyszíne:

Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, H-7624 PÉCS, Ifjúság útja 6.

 

Szervezőbizottság:

 

HATVANI Zsolt Ákos PhD – elnök

URÁK István PhD – kárpát-medencei társelnök

CSICSEK Gábor Drd – titkár

FILEP Rita Drd – Tudományos Tanács koordinátor

GYERGYÁK Kinga Drd -

 

A Szervező Bizotság tagjai:

Dr. ÁCS Kamilla Drd

BALÁZS Vikória Lilla

DEMBROSZKY Xintia

KEMENESI Gábor

NAGY-CSIHA Zsuzsanna

 

 

Részvételi díjak:                    2015. február 28-ig                2015. március 1. után

 

Előadó, résztvevő                               40.000 Ft                               50.000 Ft

Hallgató, doktorandusz                      15.000 Ft                               25.000 Ft

Szakkollégista (igazolt tagság*)          10.000 Ft                               20.000 Ft

Kísérő személy                                    25.000 Ft                               30.000 Ft

 

A részvételi díj magában foglalja a konferencia hivatalos kiadványainak költségeit, mappát, frissítőket, a fogadáson (Welcome Party), az ebédeken, valamint a konferenciát záró közös vacsorán (Farewell Party) és kiránduláson való részvételt.

A kísérő személyek esetében a részvételi díj a fogadáson (Welcome Party), az ebédeken, a közös vacsorán (Farewell Party) és a kiránduláson (Field Trip) való részvételt tartalmazza.

*Igazolt szakkollégiumi tagságként az OH által bejegyzett szakkollégium vezetője, vagy testületi vezető szerve által kibocsátott,a regisztrációs számot is tartalmazó írásos igazolás bemutatása szükséges.

 

A résztvevőket kérjük, hogy a díjat utalják az alábbi számlára:

 

Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár

Számlatulajdonos megnevezése: Pécsi Tudományegyetem (PTE Szentágothai Szakkollégium)

Számlatulajdonos székhelye, címe: H-7622 PÉCS, Vasvári Pál utca 4.

Bankszámlaszám: 10024003-00282716

IBAN: HU30 1002 4003 0028 2716 0111 0009

SWIFT (BIC): MANEHUHB

A romániai résztvevőket kérjük, hogy az EUR-ban megadott részvételi díjat a befizetés napjának hivatalos árfolyama szerint átszámolva RON-ban utalják az alábbi számlára:

 

Számlavezető intézet: OTP Bank Cluj-Napoca

Számlatulajdonos megnevezése: Universitatea Sapientia , C.F. RO 14645945

Számlatulajdonos székhelye, címe: Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4, Romania

Bankszámlaszám (RON): RO65 OTPV 2000 0007 3814 RO18

Az átutaláskor a megjegyzésben kérjük feltüntetni a konferencia nevét.

 

Határidők:

A jelentkezési lap elküldésének határideje:    2015. február 28-ra módosult.

Az összefoglalók (absztraktok) és/vagy dolgozatok leadása:  2015. március 20.

 

Összefoglalók (absztraktok):

Kérjük az összefoglalókat magyar és angol nyelven Word dokumentumban (.doc vagy .docx formátumban), Times New Roman 12 pt karakterrel, egyes sorközzel szerkeszteni. A szövegtörzs terjedelme ne haladja meg a 250 szót. A cím félkövér (bold) nagybetűs, amit egy sor kihagyása után a szerző(k) család- és keresztneve, munkahelye és annak pontos címe, valamint e-mail címe követ. Külön sorban kérjük feltüntetni a kulcsszavakat (legtöbb 5 szó).

 

Publikáció:

Az absztrakt-kötet nyomtatott formában, a közleményeket DVD-n jelentetjük meg.

A kiadványok ISBN-számmal lesznek ellátva.

 

A konferencia részletei és az aktuális információk felől érdeklődni lehet:

 

Tudományos Tanács tagjai (egyesek még felkérés alatt):

KILÁR Ferenc DSc, egy. tan., PTE – környezetkémia, elnök

BUDAI Tamás DSc, egy. tan., PTE – környezeti földtan és geológia

CZIGÁNY Szabolcs, PhD, hab. egy. doc., PTE - angol és környezettan

FEKETE Csaba, PhD, tszv. hab. egy. doc., PTE – angol és környezeti mikrobiológia

GERESDI István DSc, egy. tan., PTE – angol és környezetfizika

HATVANI Zsolt PhD, PTE – nemzetközi és EU környezeti ökonómia és természetvédelmi jog

HEGEDŰS Erzsébet, egy. tan. Felvidék

KISS Ádám DSc, egy. tan. ELTE

KISS Ferenc PhD Nyíregyházi Főiskola, rektorhelyettes

KÖRMÖCZI László SZTE

KOMLÓSI László DSc, egy. tan. PTE – angol és környezeti nevelés

LAKATOS Gyula DE

LENTI István Nyíregyháza

LÓCZY Dénes DSc, egy. tan. – környezetföldrajz

MÓCSY Ildikó PhD, egy. doc. – környezetfizika

NEMESSÁNYI Zoltán PhD, adj. - nemzetközi és EU környezeti ökonómia és természetvédelmi jog

PÁNOVICS Attila PhD adjunktus – nemzetközi és EU környezeti ökonómia és természetvédelmi jog

SZABÓ Mária DSc

SZŰCS Péter Miskolc

URÁK István PhD tszv. egy. doc.

A szálláslehetőségekről és a konferencia helyszínének megközelíthetőségéről egy későbbi körlevélben adunk tájékoztatást.

Üdvözlettel:

 

A szervezőbizottság elnöke:

Hatvani Zsolt